Wyniki przetargów | kategoria CPV :450000007 - - str. 43

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1635L - Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 0+007,50 do km 0+400 w ramach realizacji zadania „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1635L - Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 0+000 do km 0+403” B 2017-12-27
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łaszczówka-Kolonia B 2017-12-22
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Józefowska w Rogóźnie B 2017-12-22
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowe budynków oraz kablowej sieci energetycznej zasilającej oświetlenie zewnętrzne na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Sławatyczach B 2017-12-20
Obserwuj
przetarg
Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2017-12-19
Obserwuj
przetarg
Budowa parkingu do 10-u miejsc postojowych wraz z drogą manewrową na działce nr 814/73 w m. Ciecierzyn w ramach projektu mobilny LOF B 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Remonty cząstkowe dróg leśnych w roku 2017 Nadlesnictwo Gościeradów B 2017-12-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Gościeradów B 2017-12-14
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej 105991L w miejscowości Piotrawin B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika przy byłej drodze krajowej KDK12/17 B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
REMONT POMIESZCZENIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŚWIDNIKU B 2017-12-12
Obserwuj
przetarg
Robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji odgromowej oraz wykonaniu uzupełnień odwodnienia na pawilonie „Lublinianka” przy ul. Leszczyńskiego 19 w Lublinie B 2017-12-12
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż i wdrożenie systemu kontroli dostępu siedzibach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z serwisem w okresie gwarancji. B 2017-12-12
Obserwuj
przetarg
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik w m. Kraśnik, km 25+528 – 26+633, strona prawa B 2017-12-12
Obserwuj
przetarg
Likwidacja zejścia do piwnicy w budynku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II W Białej Podlaskiej B 2017-12-12
Obserwuj
przetarg
Modernizacja przepompowni ścieków w Hrubieszowie wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu i wizualizacji w technologii GSM/GPRS, który funkcjonuje w PGKiM w Hrubieszowie. U 2017-12-11
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w pomieszczeniu świetlicy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie. B 2017-12-11
Obserwuj
przetarg
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kock B 2017-12-11
Obserwuj
przetarg
Przeniesienie pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego na ul. Białą oraz wykonanie nowej formy pomnika na Placu Litewskim w Lublinie B 2017-12-08
Obserwuj
przetarg
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo- świetlicy w Nadrzeczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne” B 2017-12-08
Obserwuj
przetarg
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Górka w gminie Kock B 2017-12-08
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 L Prawiedniki –Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym poprawiającym dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17 B 2017-12-07
Obserwuj
przetarg
Renowacja ujęcia wody dla potrzeb wodociągu lokalnego SPZOZ we Włodawie B 2017-12-07
Obserwuj
przetarg
Budowa windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu B 2017-12-06
Obserwuj
przetarg
Modernizacja części istniejącego holu z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne i suszarnię szkoły i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie B 2017-12-05
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl