Wyniki przetargów | kategoria CPV :450000007 - - str. 6
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Przebudowa budynku byłej OSP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską B 2019-03-26
Obserwuj
przetarg
„ Modernizacja holu wejściowego wraz z pomieszczeniami szatni w budynku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23.” B 2019-03-25
Obserwuj
przetarg
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku. B 2019-03-21
Obserwuj
przetarg
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, gmina Zambrów B 2019-03-21
Obserwuj
przetarg
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach” B 2019-03-19
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro w ramach projektu „ Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych B 2019-03-19
Obserwuj
przetarg
Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach -infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały. II przetarg B 2019-03-14
Obserwuj
przetarg
Rynek – miejsce spotkań Zadanie I – utwardzenie placu miejskiego wraz z murami oporowymi, fontanną oraz obiektami architektury ogrodowej, instalacjami doziemnymi: elektryczną NN, oświetlenia terenu, wody i odwodnienia. Zadanie II - utwardzenie 17 miejsc postojowych z placem manewrowym i odwodnieniem. B 2019-03-13
Obserwuj
przetarg
Część I - "Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie z podziałem na dwa etapy w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część II - Dostawa i montaż drzwi, okien p.poż w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie. B 2019-03-12
Obserwuj
przetarg
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. B 2019-03-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku B 2019-03-08
Obserwuj
przetarg
Utworzenie pracowni angiografii w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. Zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wyskokiem Mazowieckiem. B 2019-03-05
Obserwuj
przetarg
Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo B 2019-02-28
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2054B przez m. Stare Kalinowo w km rob. 0+000 – 1+100 B 2019-02-28
Obserwuj
przetarg
Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie B 2019-02-26
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2081B odc. Dąbrowa Łazy – Dąbrowa Moczydły w lok. rob.: 3+450,81 – 7+710,20 B 2019-02-25
Obserwuj
przetarg
Budowa Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej B 2019-02-25
Obserwuj
przetarg
Sporządzenie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku oraz Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn.: „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku B 2019-02-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch w lok. 0+270 – 4+110,80 B 2019-02-22
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania oraz budowa lukarn i docieplenie budynku mieszkalnego” przy ul. Świerkowej 20C w Białymstoku” (przetarg III) B 2019-02-20
Obserwuj
przetarg
Przebudowa wjazdu i wyjazdu na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi wraz z niezbędną infrastrukturą B 2019-02-13
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2072B na odc. ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem B 2019-02-12
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac modernizacyjnych (instalacja elektryczna, komputerowa, malowanie ścian i wymiana wykładziny i rolety okienne) sal pod nowo tworzone pracownie i laboratoria Aplikacyjnego Centrum Mechatronicznego w ramach projektu „Kształcimy zawodowo! – PWSZ w Suwałkach nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego B 2019-02-05
Obserwuj
przetarg
Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach -infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały B 2019-01-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej B 2019-01-22
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl