Wyniki przetargów | kategoria CPV :450000007 - - str. 7
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Andrzejów, gmina Urszulin. B 2019-04-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum 24.Pułku Ułanów w Kraśniku w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17 B 2019-04-12
Obserwuj
przetarg
Adaptacja akustyczna Sali Koncertowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie [OP-IV.272.12.2019.AGP] B 2019-04-12
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na budowie garażu wraz z częścią obsługową dla KTO w m. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. B 2019-04-11
Obserwuj
przetarg
Realizacja prac związanych z projektem pn: Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj B 2019-04-10
Obserwuj
przetarg
Budowa systemu odwadniającego, izolacji poziomej i pionowej ścian w budynku Synagogi Etap II w ramach projektu „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród". B 2019-04-10
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja Społeczno-Gospodarcza Janowa Lubelskiego – rewitalizacja RYNKU B 2019-04-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu B 2019-04-09
Obserwuj
przetarg
"Przebudowa dróg na terenie Gminy Gościeradów" B 2019-04-08
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 111671L w km 0+543 i w km 0+890 w miejscowości Dutrów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. „ B 2019-04-08
Obserwuj
przetarg
„Lepiej żyć”- kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny- oświetlenie uliczne w obszarze os. Morawinek, placu dworcowego i ul. Kolejowej w Rejowcu Fabrycznym B 2019-04-05
Obserwuj
przetarg
Przetarg nieograniczony - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii nN oświetlenia ulicznego przy ul. Tkackiej, Targowej, Orzechowej oraz Polnej w miejscowości Frampol B 2019-04-05
Obserwuj
przetarg
Remont sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie Gminy Głusk w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej” B 2019-04-03
Obserwuj
przetarg
Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną w budynku nr 4 na działce nr 6/2 przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie B 2019-04-03
Obserwuj
przetarg
Remont ogrodzenia terenu szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie B 2019-04-02
Obserwuj
przetarg
„WYKONANIE INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ I KONTROLI DOSTĘPU W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE”. B 2019-04-02
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na budowie garażu wraz z kotłownią i infrastrukturą towarzyszącą w Hrubieszowie w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie. B 2019-04-01
Obserwuj
przetarg
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w miejscowości Matiaszówka B 2019-03-29
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mełgiew. B 2019-03-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji B 2019-03-29
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej dla pomieszczeń budynku szkoły zlokalizowanej przy ul. 3-Maja 1 w Hrubieszowie B 2019-03-28
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny na terenie gminy Głusk B 2019-03-28
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie dna wąwozu Jana Pawła II od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II – zadanie inwestycyjne pn.: „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II w Lublinie” B 2019-03-28
Obserwuj
przetarg
Budowa boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 10/12 obręb 34 arkusz 5 i ew. 160/8 obręb 34 arkusz 7 przy ul. Rusałka w Lublinie w ramach II Budżetu Obywatelskiego B 2019-03-28
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rokitnie B 2019-03-27
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl