Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I – sieć cieplna”. U 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane pn. „Głęboka modernizacja budynków biurowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu” realizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki , Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAWOR B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: dostawa i montaż 7 sztuk ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych z profili aluminiowych wraz z zamontowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60 oraz 4 sztuk drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 60 w Szpitalu przy ul. Poznańskiej 79 B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach D 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na kondygnacji poddasza budynku nr 4 KG PSP. B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie docieplenia budynku internatu w ramach zadania 1001 Słomczyn – Przebudowa części budynku internatu B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa powierzchni 490 m2 na poziomie -1 w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie dla potrzeb magazynów zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pełnienie nadzorów autorskich B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
rewitalizacja polegającą na zmianie zagospodarowania terenu podwórek pomiędzy ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie projektu budowlanego – etap I. B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Dom Kultury w miejscowości Lipa – I etap B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót remontowych w budynku Oddziału Okręgowego NBP przy ul. Lelewela 14 we Wrocławiu B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
DOSTAWA SPEKTROMETRU PROMIENOWANIA GAMMA W ILOŚCI 2 SZTUK D 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowie i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Maliszowie B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Wyposażenie stanowisk dydaktycznych w pracowniach Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach w sprzęt elektrotechniczny do pracowni: elektryczno elektronicznej, pracowni instalacji elektrycznych, pracowni maszyn elektrycznych. D 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy Parafii św. Tekli w Ciechanowie B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskich przedszkoli nr 3, 4, 7, 8 i 10 U 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku komunalnego ul. Wałowa 6 B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa oraz instalacja nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb drugiego etapu budowy Wojewódzkiego Jednolitego Systemu Łączności Radiowej dla Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim oraz doposażenie stanowisk dyspozytorów medycznych w oprogramowanie na potrzeby rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego D 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
„Centrum rekreacyjne KUŹNIA PIRATÓW – stary okręt, ścianka i siatki do wspinaczki, tor przeszkód dla starszaków, uporządkowanie terenu, ławki, ścieżki, zieleń” – WBO 2016, nr 644. B 2017-11-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej wraz z usługą montażu i konfiguracji. D 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa aparatury badawczej i urządzeń D 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Zagacie, gm. Czernichów oraz uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera z podziałem na zadania : Zadanie 1. Budowa ogrodzenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera. Zadanie 2. Budowa oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera. B 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK we Wrocławiu. B 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl