Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1275
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obręb 0002, terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002 w formule zaprojektuj i wybuduj B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych (płyty CD z kursami) w ramach realizacji projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa wodomierzy do PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Klinik w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa wodomierzy do PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa przełaczników sieciowych D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej, a następnie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz innej adaptacji budynku przy ulicy Rynek 3 w Skoczowie na Centrum Edukacji Ekologicznej, zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych horyzontalnych oraz w wytycznych programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), w szczególności z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów” U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego Programu Aktywna Tablica. D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Modernizacja Hali Podnoszenia Ciężarów wraz z obiektami zaplecza w AWF Filia w Białej Podlaskiej B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego dla instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063 D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu RTV D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Okablowanie sieci elektrycznej i wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 20 w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w celu przywrócenia stanu prawnego ze scalenia granic działki ewidencyjnej nr 123 położonej w obrębie 22 miasta Sieradza z działkami sąsiednimi oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa audioprzewodników wraz z ich wdrożeniem D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa wanny Langmuira wraz z komputerem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia w parkach i na zieleńcach Łodzi w latach 2018 - 2020 U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie projektów wykonawczych remontu/modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w tym również instalacje niskoprądowe w budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu ul. Żapniowska 1 oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2. Opracowanie projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa cyfrowego oscyloskopu D 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Niekładzkiej w Gryficach B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Przyłączenie do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej SN obiektu Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (CZRL) w miejscowości Reguły, gm. Michałowice B 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci B 2018-01-09
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl