Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 2
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
„Roboty remontowe pomieszczeń oraz wymiana drzwi zewnętrznych w Hotelu Asystenta przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu” B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji i napraw logoterm w budynkach mieszkalnych przy ul. Gen. Z. Sadowskiego 1-6 w Szczecinie. U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2 we Wrocławiu B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego B 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie B 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach D 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138015N w m. Czukty dł. 0,271 km oraz drogi gminnej na działce nr 137 długości 0,169 km B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
KONSERWACJA URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 18WOG U 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Budowa linii oświetleniowej w m. Kalsk – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej w m. Kije – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha – etap projekt – II przetarg U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów I, II, III wraz z obiektami przynależnymi i kosztorysami inwestorskimi: Część I: Projekty techniczne likwidacji szybów; Część II: Projekty techniczne likwidacji obiektów budowlanych U 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
„Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Beethovena 20 w Gdańsku do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej” B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku położonego w Marchocicach dla potrzeb Ośrodka Aktywnego Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior” w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni w budynku szkoły w Adelinie. B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie audytów energetycznych budynków przeznaczonych do termomodernizacji (numer postępowania: 2019/32/COAR) U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ul. Krótkiej U 2019-08-27
Obserwuj
przetarg
Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką w obiektach BGK zlokalizowanych na terenie Polski U 2019-08-27
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji do Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” U 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Remont konserwatorski schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Bestwinie B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowego dla ZSP nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” D 2019-08-27
Obserwuj
przetarg
Zakup i montaż układu schładzającego w centrali wentylacyjnej w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45. B 2019-09-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie”. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Budowa altany w Ogrodzie Saskim w Lublinie przy Alejach Racławickich 14 B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl