Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 37
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane typu skrzynkowego i półskrzynkowego w lokalach mieszkalnych stanowiących 100% własności m.st. Warszawy na terenie ZGN Warszawa Śródmieście - zamówienie w podziale na 2 części przetargowe B 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Markiefki 80/1 oraz ul. Warszawskiej 50/11 w Katowicach. B 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Odtworzenie historycznego wystroju sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze B 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontu klatki schodowej, remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji domofonowej - budynek mieszkalny przy ul. Dybowskiej 6 w Toruniu B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowosolna. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15 B 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
roboty budowlano – montażowe na zadaniu nr 1. Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Brześciu i na zadaniu nr 2 – Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wodzisławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Utworzenie Klubu SENIOR+ B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH” B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019” na które składa się adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7, ul. Podhalańska 1-3 w Szczecinie B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
„Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce i II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” RPMA.10.01.01-14-a480/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. D 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
„Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkołach Podstawowych Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. „Ostrołęckie szkoły kompetencji” RPMA.10.01.01-14-a477/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. D 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna. B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i gzymsu wieńczącego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót ulic na terenie miasta Zamość U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wymiana trzonu komina stalowego H=30,0 m, D=1,0 m przy ul. Szpitalnej w Żurominie B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy- Budowa bulwarów nadnoteckich w Wieleniu. B 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych cmentarza komunalnego w Kwidzynie B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie stawu dla kolekcji roślin bagiennych w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Remont instalacji oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Budowa mareckiej górki saneczkowej realizowana na podstawie MBO 2018 na działce ewid. nr 6 z obrębu 01-14 położonej przy ulicy Grunwaldzkiej w m. Marki B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
„Budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego” B 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl