Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 830
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach. B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Miejsca rekreacji i wypoczynku – odwodnienie ogródka jordanowskiego w Parku Kurdwanów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania pionowego) znajdującego się na drogach wojewódzkich – 2 zadania – II przetarg B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z podziałem na niżej wymienione części: Część I wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45, Część II wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Dzieci Warszawy 55 i Dzieci Warszawy 55A, Część III wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żurawickiej 23”. B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie Białogardzkim – budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydaktycznym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie Białogardzkim – budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Budowa i przebudowa dróg gminnych i chodników B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Przebudowa targowiska miejskiego w Bukownie B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków” U 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach ul. Chrobrego 6a w zakresie zabezpieczenia budynku pod wzg. p.poż. wraz z robotami towarzyszącymi B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nowodworze, Annoborze, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Wandzinie B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej. B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów, 2. Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów, z podziałem na zadania. CPV 71320000-7 U 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa wymazówek, pojemników, ez oraz probówek i zestawów do pobierania krwi D 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek etap V oraz Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 – dokumentacja z podziałem na 3 zadania U 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH W NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ OŁAWA. B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Remonty częściowe dachów w trzech budynkach użytkowych – lokalizacja Legnica ul. Rzeczypospolitej 125, Wrocław ul. Mieszczańska 7, Świdnica pl. Grunwaldzki 2 B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
"Przebudowa drogi o nr ewidencyjnym działek: 42/3; 42/22 w miejscowości Poturzyn od km 0+000 do km 0+307,75" B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Przebudowa placu gier i zabaw na działce nr 37/6, ark. 4, obręb Żabikowo, przy ul. Kołłątaja w Luboniu B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
„Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Babki – II postępowanie.” B 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa modułu do programu wielokryterialnej oceny wariantów Ekspert2 dla Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów Wydziału Inżynierii Produkcji i logistyki Politechniki Opolskiej D 2018-06-15
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl