Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1412
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego z częścią magazynową i halą warsztatową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. B 2017-10-26
Obserwuj
przetarg
DOSTAWA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH D 2017-10-26
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Słupca - Łężec B 2017-10-26
Obserwuj
przetarg
Opracowanie trzech dokumentacji projektowo-technicznych i kosztorysowych, na modernizację, odwodnienie i rozbiórkę budynków oraz jednej ekspertyzy stanu technicznego budynku, dla IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu. U 2017-10-26
Obserwuj
przetarg
Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi D 2017-10-26
Obserwuj
przetarg
Wymiana oświetlenia w budynkach oświatowych w gminie Sokołów Małopolski D 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z salą gimnastyczną w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „ORION” w Ciechocinku, ul. Warzelniana 1 B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1) B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb w czasie realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Głęboka modernizacja energetyczna hali sportowej wraz z towarzyszącym budynkiem przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp. B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i remont dróg gminnych w Seceminie i Gabrielowie. B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Modernizacja infrastruktury w serwerowniach -zakup szaf typu rack do serwerowni, instalacja zamków szyfrowych w szafach D 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap II U 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli” RIZPiFZ.271.162.2017 B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
zakup laboratoryjnego opryskiwacza kabinowego (1 egz.) w związku z realizacją Projektu: Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu akronim BioHerOd* rekomendowanego do dofinansowania w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo” BIOSTRATEG III D 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Realizacja kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego poprzez wykonanie budynku zapleczowo - biurowego, na działce o nr ewid. 6247/7 w Końskich przy ul. Południowej B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 295 w m. Wielichowo obr. Wielichowo, gm. Słupsk B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK we Wrocławiu. B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Nisko – Nowosielec – etap I U 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Sulęcinie etap I. B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowo - budowlane w zakresie: wykonania wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła technologicznego, klimatyzacji i instalacji elektrycznych w budynku nr 111, kuchnia - jadalnia, w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu U 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowe budynku nr 13 oraz wymiana chodników przy budynku nr 14 B 2017-10-25
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl