Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 22
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: System podgrzewania wody w basenie sezonowym rekreacyjnym przy wykorzystaniu istniejącej instalacji solarnej zamontowanej na budynku pływalni krytej Delfin w Połańcu B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Remont instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Remont lokalu nr 5 przy ul. Piastowskiej 24 w Pszczynie B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa dróg gminnych nr 107112L, 107111L i 107109 L w m. Mętów poprzez budowę chodnika wraz oświetleniem drogowym B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w obrębie Krasne, na dz. o nr. ewid. 2684/2”. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa kotłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km 0+042,46 do km 7+652,71 w zakresie zjazdów. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją falową (WD-XRF) do ilościowej analizy składu pierwiastkowego próbek stałych oraz ciekłych dla ACMiN AGH - KC-zp.272-554/19 D 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Modernizacja pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku przy ul. Batorego 31 dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie hal namiotowych dla bydła na terenie Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812 S – ul. Szkolna w Preczowie” U 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż stacji wody pitnej – poidełek, w pięciu placówkach oświatowych we Wrocławiu B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do funkcji Klubu Seniora w budynku zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, gmina Wólka. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkaniach gminnych, w budynku mieszkalnym przy ul. Surmana 4 w Gdyni B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubniu . B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa wraz z montażem systemu chłodzenia do serwerowni Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pom 15. w budynku Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w Gdańsku ul. G. Narutowicza 11/12. D 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa istniejącego szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Skalbmierz B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Zakup urządzenia do suchego rozmrażania worków oraz wirówki do preparatyki krwi na Oddział Hematologii w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.” D 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja drogi serwisowej od wjazdu od strony ul. Abrahama do drogi wewnętrznej przy budynku Wydziału Biologii na działkach 241/8 dr, 241/18 Bi. U 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stradomia Dolna B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl