Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 7
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie parteru wraz z dostawą wyposażenia meblowego i zadaszenia wejścia głównego oraz wejść bocznych budynku A Instytut Nafty i Gazu – Państwowego Instytut Badawczego oraz wymianą frontowego odcinka ogrodzenia przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
dostawę stanowiska do badania cyfrowego sterowania złożonymi procesami dyskretnymi i ciągłymi z możliwością rejestracji danych pomiarowych dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej D 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego D 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w m. Minkowice Oławskie – ul. Kolejowa wraz z dojazdami B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
„Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy ze zmianą sposobu użytkowania strychu dla potrzeb dziennego pobytu osób starszych, budowa instalacji wod.-kan., C.O., gazu, energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego : „ Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu „ B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie" B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Dostawa procesora tkankowego i analizatora hematologicznego dla Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej D 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Remonty infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r.: Zadanie 3: Część I – Budowa wiaty ogniskowej. Część II – Budowa ławostołów, Część III – Budowa płotu drewnianego. B 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Odbudowa drogi powiatowej Nadzów – Ibramowice – Radziemice (nr drogi 1259 K nr dz. ewid. 37/2, 351, 366/9, 255/2, 383/7) w miejscowości Pieczonogi, w miejscowości Radziemice w km 2+960 – 3+313, w km 5+770 – 6+190 B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż 4 – ch depozytorów kluczy w kompleksie klinik przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej D 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, polegających na dostosowaniu BSL III i przepompowni ścieków do wymagań Wydziału i aktualnych przepisów prawa oraz świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji, w okresie udzielonej gwarancji B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
„Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej” realizowanego w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA, SONINA, ROGÓŻNO I WYSOKA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Gołdapi. U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Remont dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Miłakowo B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Budowa ul. Targowej w Pruszkowie B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
ZADANIE NR 1 „Zorganizowanie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Świdnica w roku szkolnym 2019/2020” ZADANIE NR 2 „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świdnica do/z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020” U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 121 WE WROCŁAWIU B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Remonty infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. Zadanie 2: Część I – Budowa wiat turystycznych, wiata numer 1. Część II – Budowa wiat turystycznych, wiata numer 2. B 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowe wykonywane w trybie interwencyjnym wraz z robotami naprawczymi i dostawą mebli w budynkach Politechniki Gdańskiej B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl